Gerd Rigmor Kopperstad og Roar Kristian Skoglund

20.07.2020

Vi vart vigde 27.6.20 av ordførar Bjørn Prytz, på Koparstadmoloen, Nerlandsøy.