Fride Baade Gjerde

25.01.2021

Vesle Fride kom til verda 13.01 ved Volda sjukehus. Peter og Kaja er stolte storesysken, Marta E. Baade og John Magne Nordahl Gjerde takksame foreldre




Nyfødd