Mio Seljeset Kjellstadli

08.05.2021

16. mars 2021 kom Mio til verda på Volda sjukehus. Ina Kristin og Jim er stolte foreldre.
Nyfødd