Samuel Higraff Gunnarstein

28.08.2021

29.06.21 kom endelig Samuel til verda på Volda sjukehus. Ava Sofie er stolt storesyster. Camilla Higraff og Oskar Gunnarstein er takksame foreldre.
Nyfødd