Marta Bu-Lervik

Vår gode Marta vart fødd på Ålesund sjukehus 21.03.23. Tobias, Sverre, Johan og Gustav har endelig fått ei vetlesyster. Randi og Mikael Lervik.

Publiseringsdato 22.03.2023
Nyfødd