Kjellaug og Kjell Otterlei

31.10.2018

-har vore gift 65 år 31. oktober. Vi set umåteleg stor pris på dykk! Helsing frå barn, barnebarn, svigerbarn og oldebarn