Lovise Rolvsjord

07.11.2018

23. september kom Lovise til verda på Volda sjukehus. Jonas og Lilly er stolte storesysken, takksame foreldre er Hanne og Sindre Rolvsjord.