Jenny-Aurora Hide Warnes

17.11.2018

11. oktober kom jenta vår på Ålesund sjukehus! Stolte storebrødre Daniel, Alvin og Lucas. Lykkelige foreldre er Victoria Hide og Franz-Rudi Å. Warnes.