Emma Rose Yeatts og Ørjan Frøystad

13.08.2019

giftet seg i St Peter's Church, Liss, England 15. juni 2019. Familien gratulerer!