Paula Åse 70 år

27.08.2019

Vår beste! Til lykke med dagen i dag! Leve lykkelig til sine dagers ende, kan man bare gjøre fra dag til dag! Klem Paul, barn, svigerbarn og barneb.