Malena Remøy Moen

16.01.2020

vart fødd 03.01.20 kl 08:12 ved St.Olavs hospital. 3630 gram og 50 cm. Stolt familie Johannes, Anna Olivia, Anett Katrin Remøy og Trond Moen.