Johnny Andre Sandvik 50 år

09.02.2020

Vi vil gratulere vår kjære son og bror med 50-årsdagen torsdag 13. februar. Helsing frå mor, far og Steve m/ familie.