Alexander McEwan Vinjevoll

17.02.2020

vart fødd på kvinneklinikken i Bergen. Amy McEwan-Strand og Vidar Vinjevoll er stolte foreldre.