Hedvig Garshol og Gerald Pettersen

29.03.2020

Så blei dei gift etter snart 25 år saman. Slettebakken kirke 19. mars 2020.