Larry Tarberg Hareide

05.04.2020

18.03.20 kom Larry til verden ved Volda sjukehus. Stolte og lykkelige foreldre er Christina Tarberg og Ole-Johan Hareide.