Even Sjømæling Hamre

01.05.2020

11. april kom endelig vår lille Even til verden på Molde sjukehus, 3670 gram og 53 cm. Stolte foreldre er Inger Sofie Sjømæling og Espen Hamre.